Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

Βασικές έννοιες, όργανα και διαδικασίες του Προϋπολογισμού των Πολιτών.


1.- Ζώνες Προγραμματισμού : Γιά την υλοποίηση του Προϋπολογισμού των Πολιτών ο Κορυδαλλός χωρίζεται σε ζώνες, παίρνοντας υπόψη ότι η καθε ζώνη ταυτίζεται με μία ενιαία συνοικία,ώστε οι κάτοικοι που συμμετέχουν να έχουν γνώση των προβλημάτων και των αναγκών της περιοχής.Με βάση τα κριτήρια αυτά και αφού λάβαμε υπόψη μας τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανάγκες των περιοχών του Άνω Κορυδαλλού και Σχιστού,του Όρους Αιγάλεω και των Λατομείων προτείνουμε 5 ζώνες γιά την περιοχή του Σχιστού Άνω Κορυδαλλού και 5 ζώνες γιά την περιοχή του Άνω Κορυδαλλού. Γιά την περιοχή του Κορυδαλλού από την Γρηγορίου Λαμπράκη και κώτω προτείνουμε 10 ζώνες, λόγω της σχετικής ομοιομορφίας προβλημάτων και αναγκών ,που παρουσιάζουν οι περιοχές αυτές.
2.- Η Συνέλευση της Ζώνης πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο και αποτελεί το βασικό και κυρίαρχο όργανο του Προϋπολογισμού των Πολιτών. Στις συνελεύσεις εκφράζονται οι ανάγκες της περιοχής, οι προτάσεις των κατοίκων και λαμβάνονται οι αποφάσεις. Από την συνέλευση εκλέγονται οι εκπρόσωποι της περιοχής στο Ανοιχτό Συμβούλιο Πόλης γιά τον Προϋπολογισμό, που έχει την ευθύνη συντονισμού σε όλο τον Δήμο.
3.- Το Ανοιχτό Συμβούλιο Πόλης αποτελείται από 2 εκπροσώπους κάθε Ζώνης,καθώς και από μέλη του δημοτικού συμβουλίου από όλες τις παρατάξεις και αποστολή έχει να αξιολογεί την λειτουργία του προγράμματος, να αποφασίζει τις αναγκαίες βελτιώσεις, να λύνει προβλήματα ή ενστάσεις που προκύπτουν και γενικότερα να στηρίζει την όλη διαδικασία.
4.- Ο Ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καθοριστικός γιατί, εκτός από το ότι πρέπει να δεσμευθεί γιά τον σεβασμό των αποφάσεων των πολιτών, έχει την ευθύνη συντονισμού, τεχνικής και διοικητικής στήριξης της διαδικασίας
5.-Χάρτης Κοινωνικών Κριτηρίων.Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού των Πολιτών πριμοδοτούνται αν καλύπτουν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την αρχή της διαδικασίας.Ενισχύονται, π.χ., οι προτάσεις που αφορούν αποκλεισμένες ομάδες (παιδιά, εφήφους , μετανάστες ΑΜΕΑ κ.λπ.) ή υποβαθμισμένες περιοχές, αλλά επίσης και οι προτάσεις που κατατίθενται από πολλά άτομα, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η δημιουργία ομάδων ενεργών πολιτών στην πόλη.
7.Θεματικοί άξονες του πρώτου χρόνου. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, το πρόγραμμα προτείνουμε να εστιάσει σε δύο τομείς που μπορούν αν αποτελέσουν κατάλληλο έδαφος για τη γνωριμία των πολιτών με τον Προϋπολογισμό των Πολιτών:
α) Άθληση – Παιχνίδι- Υποδομές
β) Καθαριότητα –Ανακύκλωση
Οι Κορυδαλλιώτες και οι Κορυδαλλιώτισσες θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν και να αποφασίσουν έργα και δραστηριότητες που θα αφορούν τους παραπάνω τομείς, στο πλαίσιο ειδικού κονδυλίου που θα έχει προβλεφθεί και το οποίο για τον πρώτο χρόνο θα αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού για επενδύσεις στους συγκεκριμένους τομείς.
Με την πάροδο των ετών θα αυξάνονται τόσο οι τομείς συμμετοχής των πολιτών, όσο και το ποσοστό του προϋπολογισμού που θα τίθεται στη διάθεσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: