Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

'Oχι στην κατασκευή των Γιγαντιαίων Εργοστασίων Επεξεργασίας Αποριμμάτων και καύσης σύμμεικτων.

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο το ''Πάμε Αλλιώς" εκφράζοντας την ριζική του αντίθεση στο σχεδιασμό κατασκευής των Γιγαντιαίων Εργοστασίων Επεξεργασίας Αποριμμάτων  και καύσης σύμμεικτων, πρότεινε  το ακόλουθο ψήφισμα, το οποίο όμως το Προεδρείο δεν έθεσε σε ψηφοφορία και επιφυλάχθηκε για επόμενη συνεδρίαση. Εμείς θα επιμείνουμε γιατί το ζήτημα της διαχείρισης των αποριμμάτων είναι από τα σημαντικότερα που αφορούν τους Δήμους και τους εργαζόμενους.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
"Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τη ριζική αντίθεση του στο σχεδιασμό κατασκευής των Γιγαντιαίων Εργοστασίων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, καύσης σύμμεικτων, με τεράστιες, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιβαρύνσεις για τη φύση και τους πολίτες. Προτείνει στον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με δεδομένο το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών, να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή μέτρων και πολιτικών για την υλοποίηση μιας εναλλακτικής πρότασης που θα στηρίζεται:
Στην πρόληψη, το διαχωρισμό στην πηγή, την ανακύκλωση, την ανάκτηση υλικών, την κομποστοποίηση των οργανικών, την τελική εναπόθεση και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τον αναγκαίο αειφόρο σχεδιασμό και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας.
 Συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ και ζητά από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) άμεση σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων"

Δεν υπάρχουν σχόλια: