Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Όργανα και λειτουργίες της Δημοτικής Κίνησης Κορυδαλλού "Πάμε Αλλιώς''Ήδη από την πρώτη μετεκλογική μας συνέλευση τον Δεκέμβριο 2006 εκτιμήσαμε ότι η λειτουργία της Κίνησης θα πρέπει να εξασφαλίζει τόσο την συμμετοχή των μελών και τη δημοκρατική λήψη των αποφάσεων,όσο και την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των αποφάσεων. Έτσι αποφασίστηκε :
- Η Συνέλευση / Ολομέλεια να αποτελεί το ανώτατο όργανο της κίνησης και μέσω της τακτικής (κάθε δύο μήνες) λειτουργίας της να κάνει απολογισμό και προγραμματισμό της συνολικής δουλειάς της Κίνησης, να χαράσσει τις προτεραιότητες και τις βασικές επιλογές για τα μεγάλα, αλλά και τα «μικρά» θέματα.
-Η Συντονιστική Επιτροπή ως πολιτικό και αυτοδιοικητικό όργανο της Κίνησης να εκλέγεται από την Συνέλευση. Αποτελεί το ανώτερο όργανο μεταξύ δύο Συνελέυσεων. Παρακολουθεί, μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Συνέλευσης , την υλοποίηση των αποφάσεων, διεκπεραιώνει/αναθέτει ειδικά καθήκοντα και τομείς ευθύνης στα μέλη της (αλλά δεν υποκαθιστά την Συνέλευση !) και συνεδριάζει ανοιχτά, περίπου κάθε 15 μέρες.
Επίσης αποφασίστηκε:
- Η συγκρότηση Δημοτικής Ομάδας για την παρακολούθηση της δουλειάς στο δημοτικό συμβούλιο (συνεδριάζει τακτικά 1-2 φορές το μήνα ή και εκτάκτως). Κύρια αρμοδιότητά της είναι οι ανάγκες των εκπροσωπήσεων στο Συμβούλιο και τα άλλα όργανα και οργανισμούς του Δήμου. Τα μέλη της δημοτικής ομάδας μετέχουν στην συντονιστική Επιτροπή και λειτουργούν με βάση τις αποφάσεις της Συνέλευσης. .
- Η συγκρότηση θεματικών ομάδων : Δημιουργία Δικτύου γιά την Παιδεία με καθηγητές , δασκάλους, μαθητές , φοιτητές και γονείς. Δημιουργία Επιτροπής Ελεύθερων χώρων και Περιβάλλοντος . Δημιουργία Επιτροπής Πολιτισμού. Ειδική ομάδα για το έντυπο και την επικοινωνία, όπως και ομάδα για τα οικονομικά της κίνησης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
«ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ»
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: