Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

Μόνιμες και ελαστικές σχέσεις εργασίας στο Δήμο Κορυδαλλού

To «Πάμε Αλλιώς» με την από 24-2-2009 αίτηση της επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης,Κ.Κυλάκου, ζήτησε ενημέρωση γιά τις μόνιμες και ελαστικές σχέσεις εργασίας στο Δήμο Κορυδαλλού.


Δημοσιεύουμε σήμερα το κείμενο της αίτησης,(έχει ήδη δημοσιευθεί στο τελευταίο φύλλο της Κορυδαλλιώς),όπως και την απάντηση του Δήμου Κορυδαλλού.
Στην αίτηση αναφέρουμε: «Η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων (μερική απασχόληση, συμβάσεις έργου με δελτίο, STAGE, συμβασιούχοι κ.λπ.),που ξεκίνησε από την δεκαετία του 90 στους Δήμους συνεχίζεται σήμερα με μεγαλύτερη ένταση.Η κατάσταση αυτή,που επικρατεί και στο Δήμο μας, δημιουργεί νέες στρατιές εν δυνάμει ανέργων και προβληματικών συμβασιούχων. Μάλιστα πριν από δύο μήνες είναι γνωστό ότι συνέβη μια εγκληματική ενέργεια, πρωτοφανή για τα δεδομένα της χώρας μας, σε βάρος της Γενικής Γραμματέας του Σωματείου Καθαριστριών Αττικής και Οικιακού Προσωπικού , Κωνσταντίνας Κούνεβα.
Επειδή τουλάχιστον στον δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην αυτοδιοίκηση θα πρέπει οι σχέσεις εργασίας να είναι σταθερής και μόνιμης απασχόλησης και να μην κυριαρχούν σχέσεις εργασίας που ουσιαστικά δημιουργούν μεγαλύτερη ανασφάλεια στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους , ζητάμε να μας δώσετε αναλυτικά στοιχεία για τα εξής:
1. Για την καθαριότητα.
Ποια η σχέση εργασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Κορυδαλλού; Πόσοι μόνιμοι/ες εργαζόμενοι/ες υπάρχουν; Υπάρχουν εργαζόμενοι/ες με ελαστικές σχέσεις εργασίας και πόσοι; Πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες απασχολούνται στις μόνιμες θέσεις και στις ελαστικές σχέσεις εργασίας;
2. Πόσοι/ες είναι οι εργαζόμενοι/ες με STAGE, πόσοι/ες οι συμβασιούχοι, πόσοι/ες οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου,με μερική απασχόληση,με ορισμένου χρόνου;
3. Πόσοι/ες έχουν προσληφθεί με ελαστικές σχέσεις εργασίας στις Δημοτικές Επιχειρήσεις; Εργάζονται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις ή προσφέρουν εργασία στις υπηρεσίες της Δήμου ; Πόσοι/ες και που;
4. Πόσοι/ες από τους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου;
5. Γίνονται έλεγχοι για την τήρηση των συμβάσεων, των συνθηκών εργασίας και των αμοιβών που δικαιούνται; Έχουν γίνει καταγγελίες ή προσφυγές για μη τήρηση των συμφωνημένων, με τι αντικείμενο και πόσες;
6.Με δεδομένο ότι οι γυναίκες και οι νέοι πλήττονται περισσότερο μαζί με τους μετανάστες από την οικονομική κρίση , παρακαλούμε στα παραπάνω στοιχεία που ζητάμε να συμπεριλάβετε και στοιχεία γιά το φύλο και την ηλικία των εργαζομένων.
Η παρέμβασή μας αυτή είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να μην καταρρακώνεται παραπέρα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα για εργασία, αλλά και για να μην φορτωθούν στις πλάτες των εργαζομένων για μια ακόμα φορά οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό ζητάμε να μας παρέχετε πλήρη και αναλυτική εικόνα για όλες τις σχέσεις εργασίας στο Δήμο Κορυδαλλού».

Δεν υπάρχουν σχόλια: