Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

Μόνιμες και ελαστικές σχέσεις εργασίας στο Δήμο Κορυδαλλού(συνέχεια): 58% δουλεύουν με μόνιμες σχέσεις εργασίας και 42% με επισφαλείς σχέσεις .Με βάση την απάντηση, που μας δόθηκε στις 5-3-2009,από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, και τους υπολογισμούς που κάναμε, προκύπτει ότι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα απασχολούνται συνολικά 798 εργαζόμενοι/ες, από τους οποίους/ες οι 463 και ποσοστό 58% επί του συνόλου εργάζονται με σταθερή σχέση εργασίας και οι υπόλοιποι 335και ποσοστό 42% επί του συνόλου εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.Μεγάλο δε ποσοστό των επισφαλών εργαζομένων που ξεπερνά το 50% των επισφαλών σχέσεων εργασίας στο Δήμο Κορυδαλού απασχολείται στις Δημοτικές επιχειρήσεις,ΔΕΕΠΑΠΕΚ ΚΑΙ ΔΗΚΕΚ.Απ΄ότι δε πληροφορούμεθα ο αριθμός των επισφαλών εργαζομένων θα αυξηθεί με νέες προσλήψεις. Έτσι όμως αυξάνεται και η ομηρεία όλων αυτών,που σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, θα αναζητούν εναγωνίως μιά θέση εργασίας.Με βάση ποιό κανονισμό και οργανόγραμμα γιά τις ανάγκες του Δήμου έγιναν ή θα γίνουν οι προσλήψεις στο μέλλον;Ποιά θα είναι η τύχη των επισφαλώς απασχολούμενων στο Δήμο, όταν θα λήξει η σύμβασή τους και αντικατασταθούν από άλλους που περιμένουν στη σειρά;
Η Ανοιχτή Δημοτική Κίνηση Κορυδαλλού "Πάμε Αλλιώς" θα επιμείνει στις απαντήσεις των ερωτημάτων που έθεσε με την από 24-2-2009 επιστολή της και θα ζητήσει πλήρη διαφάνεια στις προσλήψεις.

Αναλυτικά ο αριθμός εργαζομένων στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα.

Α.-Στο Δήμο Κορυδαλλού (Δήμος ,Νομικά Πρόσωπα) εργάζονται μόνιμα 226 εργαζόμενοι.
α.- οι μόνιμες θέσεις στο Δήμο είναι 192,
β.- στο Πευματικό Κέντρο 4,
γ.-στους Βρεφονηπαικούς Σταθμούς 21,
δ.-στα ΕΔΑΠΕ 4,
ε.-στο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης 2 και '
στ.- στον Αθλητικό Οργανισμό 3.

Β.-Με συμβάσεις αορίστου χρόνου απασχολούνται 225 εργαζόμενοι
α.-στο Δήμο 111 εργαζόμενοι ,
β.-στο Πνευματικό Κέντρο 0,
γ.-στους Βρεφονηπαικούς Σταθμούς 39,
δ.-στα ΕΔΑΠΕ 27,
ε.-στο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης 4
στ.- στον Αθλητικό Οργανισμό 7
ζ.-στην ΔΕΕΠΑΠΕΚ 27
Η.-στην ΔΗΚΕΚ 10

Επομένως οι μόνιμα απασχολούμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα είναι 451 άτομα και αναμένεται η μονιμοποίηση άλλων 12,συνολικά 463 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Γ.- Με συμβάσεις ορισμένου χρόνου απασχολούνται 153 εργαζόμενοι
α.-στο Δήμο 50 εργαζόμενοι
β.-στην ΔΕΕΠΑΠΕΚ 101 εργαζόμενοι
γ.-στη ΔΗΚΕΚ 10 εργαζόμενοι

Δ.- Με συμβάσεις έργου απασχολούνται 114 εργαζόμενοι
α.-στο Δήμο 7 εργαζόμενοι ,
β.-στο Πευματικό Κέντρο 4,
γ.-στους Βρεφονηπαικούς Σταθμούς 34,
δ.-στα ΕΔΑΠΕ 41,
ε.-στο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης 10
στ.- στον Αθλητικό Οργανισμό 15
ζ.-στην ΔΕΕΠΑΠΕΚ 27
Η.-στην ΔΗΚΕΚ 3

Ε.- Με συμβάσεις μερικής απασχόλησης απασχολούνται 40 άτομα στον Δήμο

ΣΤ.- Με stage απασχολούνται 16 άτομα στο Δήμο

Ζ.- Τέλος απασχολούνται στο Δήμο 12 άτομα ΑΜΕΑ

Επομένως απασχολούνται στο Δήμο 335 εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: