Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Περιμένοντας τον Καλλικράτη...

Επιγραμματικά...
1. Η λειτουργία του πολιτικού συστήματος με τα υπερσυγκεντρωτικά και πελατειακά χαρακτηριστικά και το αναπτυξιακό μοντέλο που ακολουθείται έχει οδηγήσει και την Τ.Α. σε βαθειά κρίση, σε φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς, που ενισχύουν την άποψη στους πολίτες ότι και η Τ.Α. δεν απαντά στα προβλήματά τους και λειτουργεί ερήμην τους.
2. Η μεταρρύθμιση του "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ", που παρά τα προβλήματα ήταν αναγκαία, δεν πέτυχε τους στόχους της, δεν έκανε την Τ.Α. πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική πιο δημοκρατική, διότι δεν συνοδεύτηκε από πόρους, αρμοδιότητες, την απλή αναλογική, την αντιπροσωπευτικότητα αλλά και την προσβασιμότητα του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (δηλαδή συμμετοχικές διαδικασίες = μηδέν).
Έτσι τα κάποια θετικά βήματα που έγιναν κυρίως στην αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που αποτελούσε αίτημα της αριστερά, έμειναν μετέωρα.
3. Οι 45 σελίδες του Κειμένου της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" είναι «έκθεση ιδεών».
Διότι :
α) ΙΣΧΝΟΣ ΡΟΛΟΣ Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ενώ ο ρόλος της Τ.Α. στην ανάπτυξη έπρεπε να είναι σημαντικός, το σχέδιο διακατέχεται από φοβικά σύνδρομα στην παραχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων. Και ενώ δίδονται κάποιες αρμοδιότητες, στη συνέχεια εξαιρούνται οι τομείς (χωροταξίας-περιβάλλοντος-ενέργειας κλπ), με το αιτιολογικό να μη θιγεί η επιχειρηματικότητα!!!
β) ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Οι συνενώσεις Δήμων από 900 και 133 Κοινότητες σε 370 Δήμους σε όλη τη χώρα αναγράφονται χωρίς κριτήρια και σαφείς αιτιολογήσεις και σκεπτικό και βέβαια χωρίς να προκύπτουν μετά από διαβούλευση, επιλογή ή συναίνεση των συνενούμενων μετά από συνεκτίμηση των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων. Σε κάθε περίπτωση δεν προβλέπονται δημοψηφίσματα.
γ) ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΡΩΝ
Διότι δεν δίδονται επαρκείς ΠΟΡΟΙ χρηματοδότησης της μεταρρύθμισης λόγω της «οικονομικής κρίσης», όπως είπε ο Ραγκούσης στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ!!!
δ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ
Διότι εξακολουθούν να διατηρούνται οι συγκεντρωτικές δομές και το πλειοψηφικό σύστημα ( ο α΄ συνδυασμός λαμβάνει τα 3/5 των εδρών), που αποκλείει την έκφραση της όποιας αυτόνομης κοινωνικής δυναμικής στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Κατά τον Μ. Γλέζο ο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ισοδυναμεί με την εξαφάνιση και δολοφονία της Αριστεράς. Δεν δίδεται καμία δυνατότητα για ένα «κίνημα πολιτών» να εκπροσωπηθεί.
ε) ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Διότι τα Τοπικά Συμβούλια δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες.
στ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΣΑΦΕΙΕΣ
Ενώ το σχέδιο θεσμοθετεί "αιρετές περιφέρειες", οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται ενδεικτικά. υπάρχει κίνδυνος μέρος των αρμοδιοτήτων των πρώην νομαρχιών ή κρατικών (υπουργείων κλπ) να πάνε στις 7 γενικές περιφερειακές διοικήσεις της Ελλάδας, που στην ουσία θα αποτελούν το βραχίονα του συγκεντρωτικού κράτους και που θα διορίζονται από αυτό. για τους πόρους των αιρετών περιφερειών το σχέδιο δεν λέει τίποτα.
ζ) ΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Διότι οι εισαγόμενοι, θετικοί κατ’ αρχήν, νέοι θεσμοί "συμβουλίου διαβούλευσης δήμου και περιφέρειας" και ο "συνήγορος των δημοτών" αλλά και ο "συνήγορος των επιχειρηματιών" δεν αναπληρώνουν τη συμμετοχική διαδικασία και δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις αποφάσεις των αιρετών οργάνων.
η) ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Διότι με προχειρότητα και ταχύτητα (εκλογές Νοεμβρίου 2010) και σε περιόδους «οικονομικής λιτότητας» δεν μπορεί να εφαρμοστεί μία μεταρρύθμιση που στις χώρες της Ε.Ε. κράτησε δεκαετίες.
θ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Διότι σίγουρα δεν θα υπάρχουν οι «οικονομίες κλίμακας» που διατυμπανίζονται ότι θα επιτευχθούν, εφόσον δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και με επαρκή χρόνο διαβούλευσης και διαλόγου.
ι) Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΙ ΛΕΙΠΕΙ
Διότι δεν προβλέπεται η απλή αναλογική στην εκλογή όλων των οργάνων.
ια) ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Διότι δεν θεσμοθετούνται ο "συμμετοχικός προϋπολογισμός" και το "συμμετοχικό τεχνικό πρόγραμμα" και άλλοι συμμετοχικοί θεσμοί.
Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΠ 6/2/2010.
Η συνέχεια στα επόμενα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: