Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Η πρόσφατη ερώτηση στη Βουλή του Παναγιώτη Λαφαζάνη γιά το ΚΥΤ της ΔΕΗΘΕΜΑ: Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας καλεί σε άμεση παύση της λειτουργίας του Κέντρου Διανομής της ΔΕΗ στο Σχιστό Κορυδαλλού


To Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ύστερα από αίτηση συλλόγων, φορέων και πολιτών της περιοχής Σχιστού Κορυδαλλού με την υπ’ αριθμόν 1889/2006 απόφασή του, είχε κρίνει ως μη νόμιμες και ακυρωτέες τις Υπουργικές Αποφάσεις στη βάση των οποίων κατασκευάστηκε το Κέντρο Διανομής της ΔΕΗ στη θέση Σχιστό του Δήμου Κορυδαλλού, καθιστώντας το αυθαίρετο και κατεδαφιστέο.

Παρόλα αυτά, σήμερα, δυόμιση σχεδόν χρόνια μετά από αυτή την απόφαση, το Κέντρο Διανομής της ΔΕΗ συνεχίζει να λειτουργεί παράνομα, επιβαρύνοντας καθημερινά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ύστερα από νέα παρέμβαση των κατοίκων της περιοχής, το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ, με το υπ’ αριθμόν 89/2008 πρακτικό συνεδρίασής του, καλεί το ΥΠΕΧΩΔΕ «να συμμορφωθεί προς την 1889/2006 απόφαση του ΣτΕ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού (15.12.2008)»

Επειδή δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να αυθαιρετεί, να παρανομεί και να μη συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ

Επειδή από την Ολομέλεια του ΣτΕ κρίθηκαν παράνομες τόσο οι εν λόγω Υπουργικές Αποφάσεις, όσο και οι πράξεις απαλλοτρίωσης του χώρου πάνω στον οποίο ανεγέρθη το Κέντρο Διανομής της ΔΕΗ, ενώ η νέα πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ καλεί τη Διοίκηση να συμμορφωθεί εντός τριμήνου με τη απόφαση του ΣτΕ

Επειδή δεν είναι δυνατόν τα ιδιοτελή συμφέροντα της ΔΕΗ και των μετόχων της να τίθενται πάνω από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας των πολιτών και των μαθητών .

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι σήμερα στην ρητή απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (1889/2006), η οποία ακυρώνει τις Υπουργικές Αποφάσεις ανέγερσης του Κέντρου Διανομής της ΔΕΗ στη θέση Σχιστό του Δήμου Κορυδαλλού;
2. Θα ενεργήσουν άμεσα, ως έχουν υποχρέωση, μετά και τη νέα απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ, προς την πλήρη και τάχιστη εφαρμογή της εν λόγω απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ (1889/2006);
3. Θα ανακαλέσουν τις διοικητικές πράξεις και θα προβούν και πότε στην κατεδάφιση του Κέντρου Διανομής της ΔΕΗ, αποδίδοντας το κτίριο και το χώρο στην κοινή χρήση για πράσινο και κοινωφελής δραστηριότητες;

Ο ερωτών βουλευτής


Λαφαζάνης Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: