Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Το "Πάμε Αλλιώς" γιά την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Όπως είναι γνωστό κατά την διάρκεια του πρόσφατου προεκλογικού αγώνα στις δημοτικές 2010, αλλά και στις τοποθετήσεις μας στο δημοτικό συμβούλιο,ως Α.Ν.Δ.Κ "Πάμε Αλλιώς", έχουμε διατυπώσει δημόσια την αντίθεσή μας προς τον Καλλικράτη : Ο συγκεντρωτισμός όλων των εξουσιών μέσα από την Εκτελεστική Επιτροπή και η διατήρηση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου σε συνδυασμό με τα μέτρα του μνημονίου (τουλάχιστον 3,5 δις ευρώ λιγότερα 2010-13), μπορούν να οδηγήσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε κατάσταση χρεωκοπίας με δραστική μείωση των κοινωνικών παροχών και αναγκαστικής ή μη ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών τους. Ελάχιστα δε ως καθόλου ο "Καλλικράτης" αντιμετωπίζει τα φαινόμενα των πελατειακών σχέσεων,της αδιαφάνειας και διαφθοράς που ενισχύουν την άποψη στους πολίτες ότι και η Τ.Α. δεν απαντά στα προβλήματά τους και λειτουργεί ερήμην τους. Οι εισαγόμενοι, θετικοί κατ’ αρχήν, νέοι θεσμοί "Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης" και ο "Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης" δεν αναπληρώνουν τη συμμετοχική διαδικασία και δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις αποφάσεις των αιρετών οργάνων.
Δίνουν όμως κάποια δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 να συγκροτήσουν και να λειτουργήσουν τους θεσμούς αυτούς προς όφελος των συμφερόντων και των αναγκών των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να μην καταλήξει να είναι κενή περιεχομένου, εάν η συγκρότησή της δεν γίνει με ψευδεπίγραφες διαδικασίες ενός αμετάβλητου, ανασφαλούς, αδιαφανούς και αναποτελεσματικού συστήματος τοπικής εξουσίας. Αντίθετα, εάν οργανωθεί και συγκροτηθεί με τρόπο που να ενθαρρύνει την πραγματική συμμετοχή των πολιτών και τον κοινωνικό έλεχγο, τη διαφάνεια στο έργο και την πολιτεία των αιρετών,την ειλικρινή λογοδοσία και την χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση, μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα μέσα από το οποίο οι δημότες και η τοπική κοινωνία θα αντιστέκονται στη βίαιη περικοπή κοινωνικών παροχών, δικαιωμάτων και εισοδημάτων και θα διεκδικούν με βάση τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας γιά μιά ζωή με αξιοπρέπεια και πραγματική δικαιοσύνη.
Με βάση τα παραπάνω τοποθετηθήκαμε, ως "Πάμε Αλλιώς", στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο (28-2-2011) στο τακτικό θέμα της ημερ. διάταξης γιά την συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης,προτείνοντας τις προηγούμενες μέρες συγκεκριμένες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διαβούλευσης.Η λήψη απόφασης αναβλήθηκε προκειμένου να συνέλθει η διαπαραταξιακή Επιτροπή υπό τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου γιά τα θέματα συγκρότησης και σύνθεσης της Επιτροπής.
Γιά το " Πάμε Αλλιώς"
Καίτη Κυλάκου

Δεν υπάρχουν σχόλια: