Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Απριλίου 2012 στις 20:30 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ε.Π.Α.Λ. Κορυδαλλού, που βρίσκεται επί των οδών Καραολή Δημητρίου 68 – 70 & Ποταμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Προγράμματος «Καλλικράτης», για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1) Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2012.
2) Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Γ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.
3) Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Α΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού»,οικονομικού έτους 2012.
4) Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Α΄ /Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2011.5) Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Β΄ /Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2011.
6) Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου Κορυδαλλού για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του.
7) Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Κυκλοφοριακών Επεμβάσεων και Ρυθμίσεων στην περιοχή Κάτω Κορυδαλλού».
8) Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Επείγουσες παρεμβάσεις στα Σχολεία του Δήμου (έτους 2009)».

9) Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή των εργασιών της μετά τον από 04.07.05 Σ.Π. όπως αυτός εγκρίθηκε με την αριθμ.: 498/05 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην εκπόνηση της μελέτης: «Γεωφυσική και Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στο Σχιστό Κορυδαλλού».

10) Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την ρύθμιση του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Κουντουριώτου στον Κορυδαλλό, βάσει u964 του Ν. 4014/11.

11) Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσης προσωρινών κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία υπολογισμού αμοιβών ιδιωτικών έργων στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ της μόνιμης υπαλλήλου, Υδραίου Μαρίας.

12) Λήψη απόφασης για την μονοδρόμηση της οδού Λέσβου με κατεύθυνση οχημάτων από την οδό Λαρίσης προς την οδό Νάξου. 2

13) Λήψη απόφασης για την ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορυδαλλού.

14) Λήψη απόφασης για την υλοποίηση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορυδαλλού και της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ.

15) Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή πεύκου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Ηπείρου 49 και γέρνει επικίνδυνα.

16) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών: α) Επιτροπής Σύνταξης Πρωτοκόλλου ΚαταστροφήςΑντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, β) Επιτροπής Σύνταξης Πρωτοκόλλου ΑκαταλληλότηταςΟχημάτων και Μηχανημάτων και γ) Επιτροπής Σύνταξης Πρωτοκόλλου Καταστροφής ΕιδώνΠληροφορικής.

17) Λήψη απόφασης για την έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με την δέσμευση πίστωσης ποσούύψους 1.500,00€ για την οικονομική επιχορήγηση στο Σύλλογο «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

18) Λήψη απόφασης για την έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με την δέσμευση πίστωσης ποσούύψους 2.000,00€ για την οικονομική επιχορήγηση στο Σύλλογο «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ».

19) Λήψη απόφασης για την έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με την δέσμευση πίστωσης ποσούύψους 6.000,00€ για την οικονομική επιχορήγηση στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».

20) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης για το βοήθημα απόρων δημοτών εν όψει των εορτών του Πάσχα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: