Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Αυστηρές συστάσεις προς εταιρείες που χρέωναν παράνομα καταναλωτές μέσω SMS

Αυστηρές συστάσεις προς εταιρείες που χρέωναν παράνομα καταναλωτές μέσω SMS
Αυστηρές συστάσεις προς τις εταιρείες παροχής Yπηρεσίων Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) απεύθυνε σήμερα ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με αφορμή σωρεία καταγγελιών που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα για παράνομη χρέωση καταναλωτών μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας.
Αναλυτικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή παρατήρησε σοβαρές παρατυπίες σε αρκετές από τις εταιρείες αυτές και κυρίως σε όσες αποστέλλουν μηνύματα SMS με το αριθμητικό πρόθεμα 54ΧΧΧ.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στις εν λόγω εταιρείες συστήνεται:
- να μην πραγματοποιούν συνεχή και ανεπιθύμητη εμπορική προώθηση των προϊόντων τους, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει ρητή συγκατάθεση ή μη ύπαρξη άρσης της συγκατάθεσης από τον καταναλωτή.
- να διασφαλίζουν την σαφή, ευκρινή και κατανοητή πληροφόρηση του καταναλωτή, τόσο προσυμβατικά όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, για τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και ιδιαίτερα για τη διαδικασία ενεργοποίησης και λειτουργίας καθώς και του τιμήματος αυτών.
- να διασφαλίζουν ότι η αποδοχή της πρότασης για την παροχή των υπηρεσιών προέρχεται από τον αποδέκτη των υπηρεσιών.
- να ενημερώνουν πλήρως και με σαφήνεια τους καταναλωτές, μέσω γραπτών μηνυμάτων, τόσο προσυμβατικά όσο και κατά την παροχή των υπηρεσιών, σχετικά με την ύπαρξη και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης των καταναλωτών και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση αυτού.
- να εξασφαλίσουν κατάλληλους μηχανισμούς και επαρκές προσωπικό για την απρόσκοπτη και ταχεία ενημέρωση των καταναλωτών από εκπρόσωπο του Παρόχου.
- να παρέχουν κάθε στοιχείο στους Παρόχους Δικτύου και στους καταναλωτές σχετικά με την διερεύνηση των καταγγελιών των καταναλωτών, ιδιαίτερα σχετικά με την απόδειξη της ύπαρξης παραγγελίας των υπηρεσιών από τον καταναλωτή και της τήρησης των υποχρεώσεων ενημέρωσης.
Συστάσεις και προς τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
Σύμφωνα πάντοτε με την Ανεξάρτητη Αρχή, σε περίπτωση καταγγελίας καταναλωτή, πέραν της ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την ταυτότητα του Παρόχου ΥΠΠ, την προώθηση της καταγγελίας στον αρμόδιο Πάροχο ΥΠΠ και την έρευνα σχετικά με την καταγραφή των σχετικών κλήσεων, να προχωρούν σε ενδελεχή και ουσιαστική εξέταση του συνόλου των καταγγελομένων και σε παροχή ολοκληρωμένης απάντησης στον καταγγέλοντα - καταναλωτή.
Σε περίπτωση δε κατά την οποία είτε διαπιστώνεται παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας είτε ο πάροχος ΥΠΠ δεν παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την νομιμότητα της χρέωσης, να προβαίνουν στη μη χρέωση των κλήσεων ή την επιστροφή των καταβληθέντων χρηματικών ποσών.
(Πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Πηγή Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια: