Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Δήλωση Καίτης Κυλάκου , επικεφαλής ''Πάμε Αλλιώς" : Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας Κορυδαλλού για δικαιοσύνη και διαφάνεια στην χρηματοδότηση των σχολείων του Δήμου Κορυδαλλού.

                                             Δήλωση Καίτης Κυλάκου , επικεφαλής ''Πάμε Αλλιώς"
      Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας Κορυδαλλού για δικαιοσύνη και διαφάνεια στην χρηματοδότηση των σχολείων του Δήμου Κορυδαλλού.                        
  Τα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα σε "φίλα" προσκείμενες τοπικές εφημερίδες της περιοχής με αγνώστου προελεύσεως δεσμούς με αυτούς που τους διοχετεύουν αποφάσεις που "δήθεν" τους δικαιώνουν το μόνο που πετυχαίνουν είναι να επιβεβαιώνουν την εδραιωμένη πλέον άποψη στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του Κορυδαλλού , αλλά και στην τοπική κοινωνία,   για την κακοδιαχείριση στην χρηματοδότηση των σχολείων του Κορυδαλλού. Κακοδιαχείριση που έχει να κάνει με έλλειψη διαφάνειας και δικαιοσύνης στην χρηματοδότηση των σχολείων  και τεκμηριώνεται με  στοιχεία  που αποδεικνύουν όχι μόνο επιλεκτικές σχέσεις στην απόδοση των χρημάτων, αλλά και από την απροθυμία της Διοίκησης του Δήμου να δοθούν  πειστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που η ίδια η πραγματικότητα του κάθε σχολείου θέτει χωριστά με αναμφισβήτητο τρόπο, προκύπτουν δε και από τους απολογισμούς και τις δημόσιες τοποθετήσεις της ίδιας της Διοίκησης του Δήμου και του παραιτημένου Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ.Πάχου  και αφορούν χρέη μεγάλων ποσών στις ΔΕΚΟ, χρέη σε τρίτους , διαχείριση των μισθωμάτων των κυλικείων, ελλείψεις στα λειτουργικά έξοδα κλπ. Για όλα τα παραπάνω το ''Πάμε Αλλιώς" έχει τοποθετηθεί στο πλευρό του δίκαιου αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της Β ΕΛΜΕ Πειραιά με δημόσιες τοποθετήσεις στο δημοτικό συμβούλιο και στην τοπική κοινωνία. Η μη νόμιμη συγκρότηση  της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με την υπ΄αριθμ. 51/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία διαπιστώνει ότι στερείται αντικειμένου η προσφυγή κατά αυτής διότι η Διοίκηση του Δήμου στο διάστημα που μεσολάβησε και με το βάρος των εξελίξεων  έσπευσε να λάβει νεώτερη απόφαση συγκρότησης της Σχολικής Επιτροπής. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας Κορυδαλλού για δικαιοσύνη και διαφάνεια στην χρηματοδότηση των σχολείων του Δήμου Κορυδαλλού.                        
 Κορυδαλλός, 11-6-2018

Για  τη μη νόμιμη συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με την υπ΄αριθμ. 51/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε έγκαιρα διαμαρτυρηθεί καταθέτοντας προς το Διοικητικό Συμβούλιο την παρακάτω επιστολή μας με ημερομηνία 27-3-2018 .
"  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  ΔΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ
 ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΧΟ ΚΑΙ
 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
   ..........παρακαλώ όπως γνωστοποιήσετε  προς τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής τα ακόλουθα:
1.- Ήδη με την από 23-2-2018 Ανακοίνωση του 'Πάμε Αλλιώς" έχουμε τοποθετηθεί ότι ο αγώνας της εκπαιδευτικής κοινότητας του Κορ/λού για διαφάνεια και δικαιοσύνη στην χρηματοδότηση των σχολείων του Κορυδαλλού είναι δίκαιος , τεκμηριώνεται με στοιχεία που αποδεικνύουν τα προβλήματα, τις ελλείψεις, την αδιαφάνεια, τις επιλεκτικές σχέσεις στην απόδοση των χρημάτων. Τα παραπάνω συνιστούν κακοδιαχείριση που δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή.
2.-Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ομολογήσατε ότι τα στοιχεία που χορηγήσατε προς τους Δημοτικούς Συμβούλους και προς την εκπαιδευτική Κοινότητα είναι λανθασμένα. Πως λοιπόν μπορεί να συνεδριάσει σήμερα η Σχολική Επιτροπή και να λάβει αποφάσεις για διαφανή και δίκαιη κατανομή των κονδυλίων χωρίς να γνωρίζουν τα μέλη της,  ποιό είναι το ακριβές ύψος του χρέους που συσσωρεύτηκε , ποιός είναι ο απολογισμός , αφού αυτόν που μας χορηγήσατε , τον ανακαλέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιές είναι οι αληθείς πιστώσεις , αφού σύμφωνα με αυτά που παραδεχθήκατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν διπλοεγγραφές ;
3.- Με βάση τα παραπάνω, αλλά και του γεγονότος ότι οι μεν παραιτηθέντες Διευθυντές, αλλά και οι επόμενοι αρχαιότεροι ρωτήθηκαν τις δύο τελευταίες μέρες , ο δε κ. Ιωάννης Μαγουλάς , φερόμενος ως αναπληρωματικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής, έχει γραπτώς ενημερώσει ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει , είτε ως τακτικό, είτε ως αναπληρωματικό μέλος  στη  Σχολική Επιτροπή της , υφίσταται  μη νόμιμη συγκρότηση αυτής.
Σας καλούμε να μεριμνήσετε για τη νόμιμη συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής και να μας χορηγήσετε όλα τα απαραίτητα και αναγκαία στοιχεία για τα χρέη της, τον χρόνο και τον τρόπο αποπληρωμής .
                                                                    Κορυδαλλός, 27-3-2018
                                                                    Καίτη Κυλάκου
                                                                    Επικεφαλής "Πάμε Αλλιώς"