Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού

 
 

             Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 30
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 στις 20:30 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός
του Δημαρχιακού Μεγάρου Κορυδαλλού, που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 240,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Προγράμματος «Καλλικράτης», για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα
παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Ι΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.
3. Λήψη απόφασης για την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Β΄ τριμήνου, έτους 2013.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».
5. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Δ΄ Αναμόρφωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού»,
οικονομικού έτους 2013.
6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Υπηρεσίας Ανάπτυξης & Εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου & Ανάλυσης Οικονομικών Στοιχείων» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
7. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της από 01.02.2003 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. & Δήμου Κορυδαλλού για το έργο: «Κατασκευή 4ου – 7ου ΔημοτικούΣχολείου Κορυδαλλού (Προσθήκης νέας πτέρυγας).
8. Λήψη απόφασης περί διατήρησης ή μη κλίμακας στο πεζοδρόμιο ακινήτου επί της οδού Ομήρου αριθμ.: 2.
9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ.: 55/16.04.13 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.10. Λήψη απόφασης για την διενέργεια προμηθειών του Δήμου Κορυδαλλού για το έτος 2013 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
11. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.
12. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων.
13. Λήψη απόφασης για την διαγραφή διαφόρων οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους βάσει του
άρθρου 174 του Ν. 3463/06.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: