Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6944509625,210-4964500,210-4949070

email: pamealliws@yahoo.gr

FACEBOOK LINK


Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Κοπή δέντρων σε κεντρικό σημείο του Κορυδαλλού. Για πόσο καιρό ακόμη τα δέντρα θα ακρωτηριάζονται ;


Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του  ΝN.1337/1983 δN.1337/1983 δεν χωρά καμία απολύτως αμφισβήτηση  " Για την κοπή δένδρων, μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή 
τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία
των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας
από την οικεία πολεοδομική αρχή. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού
Κώδικα." Η Δημοτική πλειοψηφία και οι αρμόδιοι δημοτική σύμβουλοι το γνωρίζουν; 
Με αφορμή την ανάρτηση του "Κορυδαλλός"  με τίτλο " ΣΟΚ, άγνωστοι έκοψαν πεύκα σε κεντρικό μέρος του Κορυδαλλού" από την οποία και οι φωτογραφίες 
και έχοντας και στο παρελθόν ασχοληθεί ως Δημοτική Κίνηση "Πάμε Αλλιώς" με το θέμα της ανεξέλεγκτης, αλλά και μη νόμιμης αυτής ενέργειας , ανασύραμε από το αρχείο μας και δημοσιεύουμε την κείμενη νομοθεσία  που αφορά την κοπή δέντρων και τα κλαδέματα.   
Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του  ΝN.1337/1983 δN.1337/1983 δεν χωρά καμία απολύτως αμφισβήτηση " Για την κοπή δένδρων, μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή 
τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία
των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας
από την οικεία πολεοδομική αρχή. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού
Κώδικα." 


Υλοτομίες σε δημοτικούς χώρους:
Πάρκα, άλση

Νομοθεσία – Αρμοδιότητα
1.Ν. 998/79 / Ν. 3208/03. Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων (το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό…)
Στις διατάξεις του νόμου υπάγονται και τα εντός των πόλεων πάρκα και άλση Η μέριμνα για την συντήρηση των πάρκων, αλσών και των δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους ΟΤΑ
2. N 3463/2006. Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Αρμοδιότητα χώρων πρασίνου, αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων
Υλοτομίες σε λοιπούς δημοτικούς χώρους:
Συνδυασμοί όλων των παραπάνω νόμων ανάλογα με τον Δήμο
Κλαδέματα
Εκτός των προηγούμενων και τα παρακάτω:
Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη. Δασαρχείου
Απαιτείται άδεια της Δασικής Αρχής για την υλοτομία, κλάδευση και εκρίζωση παντός δασικού δένδρου και θάμνου σε πάρκα, άλση, πλατείες και δενδροστοιχίες εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων 

Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/δ/3.02.89). Άρθρ. 24.
Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων.
Στις προδιαγραφές των πεζοδρομίων καθορίζονται … το είδος της φυτείας, οι διαστάσεις και τα άλλα στοιχεία των τμημάτων των πεζοδρομίων που διατίθενται για φύτευση.
Οι προδιαγραφές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δ.Σ..
N.1337/1983
Αρθρο 40
Επιχώσεις και αστικό πράσινο
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε άρθρο 329 του κωδικοποιητικού διατάγματος από
14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Μέσα στα σχέδια πόλεων και οικισμών προ του 1923 και στις
Ζ.Ο.Ε. απαγορεύονται οι εκσκαφές και επιχώσεις χωρίς άδεια της
οικείας πολεοδομικής αρχής, εκτός αν η επερχόμενη μεταβολή
περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένες μελέτες. Αν εκτελούνται τέτοιες
εργασίες χωρίς άδεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αυθαίρετες
κατασκευές.
2. Για την κοπή δένδρων, μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή
τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία
των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας
από την οικεία πολεοδομική αρχή. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού
Κώδικα.ΠΔ 14-//1999 / Δ-580 ΚΩΔ.βασ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ νομοθεσίας
ΑρΘρο 329
Εκδοση και περιεχόμενο οικοδομικής άδειας


(άρθρα 26, 52 παρ. 2 και 54ν.δ. 17.7/16.8.1923, άρθρο 40 παρ.2ν. 1337/1983,
άρθρα 5παρ. 1, 3 και 22 παρ. 1 ν. 1577/1985. άρθρο 1 π.δ. της 8/13.7.1993)

1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης γενικά οποιωνδήποτε
κατασκευών και εγκαταστάσεων που προβλέπονται από το παρόν κωδικοποιητικό
διάταγμα και για την κοπή δένδρων , σε οικόπεδο ή γήπεδο εντός ή εκτός
σχεδίου πόλεως, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται
προηγουμένως έγγραφη άδεια (οικοδομική άδεια). Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως
οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση, επισκευή,
διαρρύΘμιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτημάτων τους, τα αυτοτελώς
κατασκευαζόμενα περιφράγματα.


......................................................................................................................................
3. Η κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε. που δεν
προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών ή των δασικών
γενικά εκτάσεων , χωρίς την προβλεπόμενη από την παρ. 1 οικοδομική άδεια,
τιμωρείται με τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρΘρο 458 του Ποινικού
Κώδικα.
Δεν υπάρχουν σχόλια: